Декларация за съгласие

 (Съобразно Общ регламент  на Европейсия съюз за защита на личните данни, в сила от 25.05.2018г.

1. С тази форма за контакт, с формата за записване на час за посещение в АИППИМП Д-р Венелин Стаменов ЕООД (наричана кратко АМБУЛАТОРИЯ) и с Формуляра за избор на личен лекар предоставям доброволно лични данни на амбулаторията, за целите на взаимотношенията между пациент и личен лекар, регламентирани от законите на държавата.

Съгласен съм, данните събрани по време на посещенията ми в амбулаторията да се съхраняват и обработват съобразно правилата на амбулаторията и законите на държавата които уреждат  правовото съществуване на амбулаторията.

Съгласен съм, когато избера нов личен лекар, данните ми да бъдат единствено  съхранявани от предишния ми лекар не по-малко от 36 месеца (съгласно НРД) 

2. Уведомен съм, че имам право на корекция на личните данни. Както досега.

3. Уведомен съм, че имам право на достъп до личното си досие. Както досега.

4. Уведомен съм, че данните за моето здравословно състояние регулярно се изпращат чрез утвърден механизъм на РЗОК в град Ямбол (касата)  , НЗОК (националната каса) , РЗИ в град Ямбол (ХЕИ)  , НОИ(болнични листи), съгласно законите на държавата чрез защитена връзка, предоставена от институциите. Както досега.

5. Уведомен съм, че имам право при отписване да получа извлечение на здравното си досие във формат предоставен на софтуерните фирми от Националната каса. Както досега.

6. Уведомен съм, че при промяна на личния си лекар , след 36 месеца мога да поискам здравното ми досие при предишния ми лекар, както на хартиен носите, така и в електронен вариант  да бъде заличено.

7. При възникване на проблем със сигурност на моите данни ще бъда уведомен без забавяне, на посочените от мене телефон или електронна поща.

8. Уведомен съм, че достъп до здравното ми досие  на територията на амбулаторията на д-р Стаменов имат:

-д-р  Венелин Стаменов, д-р Даниела Антонова-администратор, д-р  Веселин Христов, д-р  Николай Дечев, м.ф. Димитрина Милкова, т.с.  Станимира