046 66 33 54

Работно време

08:00 – 12:30
14:00 – 16:00
гр. Ямбол
ул. “Н.Петрини” 26

 Възраст:


9 години: М. Вълчев
10 години:
Н. Бончев 
11 години:Й. Тенева, Т. Янев
12 години:Х. Костов, М. Иванова,А. Тодрова
13 години: Д. Иванов, И. Ташев 
14 години: Т. Байчева, А. Григоров
15 години:Д. Иванова
16 години:К. Здравков,
17 години:Т. Кръчмаров, Н. Ганева, Р. Радева, Д. Стоянов, Н. Дойчева
18 години:
Р. Стефанов, П. Ангелова, Д. Димитров, М. Илиев
Родените през 1923, 1933, 1943, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993

046 66 33 54

Работно време

08:00 – 12:30
14:00 – 16:00

гр. Ямбол
ул. “Н.Петрини” 26

 

 Възраст:


9 години: М. Вълчев
10 години:
Н. Бончев 
11 години:Й. Тенева, Т. Янев
12 години:Х. Костов, М. Иванова,А. Тодрова
13 години: Д. Иванов, И. Ташев 
14 години: Т. Байчева, А. Григоров
15 години:Д. Иванова
16 години:К. Здравков,
17 години:Т. Кръчмаров, Н. Ганева, Р. Радева, Д. Стоянов, Н. Дойчева
18 години:
Р. Стефанов, П. Ангелова, Д. Димитров, М. Илиев
Родените през 1923, 1933, 1943, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993

046 66 33 54
Работно време
08:00 – 12:30
14:00 – 16:00
гр. Ямбол
ул. “Н.Петрини” 26

 Възраст:


9 години: М. Вълчев
10 години:
Н. Бончев 
11 години:Й. Тенева, Т. Янев
12 години:Х. Костов, М. Иванова,А. Тодрова
13 години: Д. Иванов, И. Ташев 
14 години: Т. Байчева, А. Григоров
15 години:Д. Иванова
16 години:К. Здравков,
17 години:Т. Кръчмаров, Н. Ганева, Р. Радева, Д. Стоянов, Н. Дойчева
18 години:
Р. Стефанов, П. Ангелова, Д. Димитров, М. Илиев
Родените през 1923, 1933, 1943, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993