Амбулаторията е акредитирана за практическо обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност „Обща медицина“ и разполага със свободни места за обучение на специализанти, чието обучение е финансирано от държавата, както и за специализанти с други източници на финансиране. За контакт – email: dr.antonova@yahoo.com

046 66 33 54

Работно време

08:00 – 12:30
14:00 – 16:00
гр. Ямбол
ул. “Н.Петрини” 26

Амбулаторията разполага с безплатни ваксини по нациналната програма за профилактика на ГРИПни заболявания, за лица на 65 и повече години.Задължително изискване е, при поставяне на имунизацията пациентите да не страдат от настинки или други остри възпалителни заболявания. 

Продължават и редовните годишни имунизации по имунизационен календар: за деца до 18 години и за възрастни родени през години с последна цифра 4.

Амбулаторията е акредитирана за практическо обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност „Обща медицина“ и разполага със свободни места за обучение на специализанти, чието обучение е финансирано от държавата, както и за специализанти с други източници на финансиране. email за контакт:  dr.antonova@yahoo.com

046 66 33 54

Работно време

08:00 – 12:30
14:00 – 16:00

гр. Ямбол
ул. “Н.Петрини” 26

 

Амбулаторията разполага с безплатни ваксини по нациналната програма за профилактика на ГРИПни заболявания, за лица на 65 и повече години.Задължително изискване е, при поставяне на имунизацията пациентите да не страдат от настинки или други остри възпалителни заболявания. 

Продължават и редовните годишни имунизации по имунизационен календар: за деца до 18 години и за възрастни родени през години с последна цифра 4.

Амбулаторията е акредитирана за практическо обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност „Обща медицина“ и разполага със свободни места за обучение на специализанти, чието обучение е финансирано от държавата, както и за специализанти с други източници на финансиране. email за контакт: dr.antonova@yahoo.com

046 66 33 54
Работно време
08:00 – 12:30
14:00 – 16:00
гр. Ямбол
ул. “Н.Петрини” 26

Амбулаторията разполага с безплатни ваксини по нациналната програма за профилактика на ГРИПни заболявания, за лица на 65 и повече години.Задължително изискване е, при поставяне на имунизацията пациентите да не страдат от настинки или други остри възпалителни заболявания. 

Продължават и редовните годишни имунизации по имунизационен календар: за деца до 18 години и за възрастни родени през години с последна цифра 4.