046 66 33 54

Работно време

08:00 – 12:30
14:00 – 16:00
гр. Ямбол
ул. “Н.Петрини” 26

 Възраст:
6 години: Г. Вангелов, И. Шанов, Е. Форд, Е. Иванов, И. Янков, К. Буткару, Г. Бодуров, С. Иванова 
7 години:  М.Петров, Я. Димитров, Н. Иванов, А. Николова, С. Атанасова, Ч. Златев  
9 години: М. Вълчев 
10 години: 
Б. Господинова, Н. Бончев 
11 години: Д. Костова, В. Георгиева, Н. Димитрова, Т. Янев, М. Желязков, И. Стойков, Д. Равева, Й. Тенева, Н. Аврамов, Г. Христов 
12 години: Х. Костов, М. Иванова, Д. Христов, А. Тодрова  
13 години: А. Григоров, Д. Иванов, И. Ташев 
14 години: Т. Байчева, Д. Димитрова 
15 години: Д. Иванова  
16 години:  К. Гроздев, Т. Кръчмаров 
17 години: Т. Колев, С. Стоева, Б. Желязков, Н. Ганева, Р. Радева, Д. Стоянов, Н. Дойчева, И. Атанасов, В. Златева
18 години: Р. Стефанов, П. Ангелова, Д. Димитров, М. Илиев
Родените през 1923, 1933, 1943, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993

046 66 33 54

Работно време

08:00 – 12:30
14:00 – 16:00

гр. Ямбол
ул. “Н.Петрини” 26

 

 Възраст:
6 години: Г. Вангелов, И. Шанов, Е. Форд, Е. Иванов, И. Янков, К. Буткару, Г. Бодуров, С. Иванова 
7 години:  М.Петров, Я. Димитров, Н. Иванов, А. Николова, С. Атанасова, Ч. Златев  
9 години: М. Вълчев 10 години: Б. Господинова, Н. Бончев 
11 години: Д. Костова, В. Георгиева, Н. Димитрова, Т. Янев, М. Желязков, И. Стойков, Д. Равева, Й. Тенева, Н. Аврамов, Г. Христов 
12 години: Х. Костов, М. Иванова, Д. Христов, А. Тодрова  13 години: А. Григоров, Д. Иванов, И. Ташев 
14 години: Т. Байчева, Д. Димитрова 15 години: Д. Иванова  16 години:  К. Гроздев, Т. Кръчмаров 
17 години: Т. Колев, С. Стоева, Б. Желязков, Н. Ганева, Р. Радева, Д. Стоянов, Н. Дойчева, И. Атанасов, В. Златева
18 години: Р. Стефанов, П. Ангелова, Д. Димитров, М. Илиев
Родените през 1923, 1933, 1943, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993

046 66 33 54
Работно време
08:00 – 12:30
14:00 – 16:00
гр. Ямбол
ул. “Н.Петрини” 26

 Възраст:
6 години: Г. Вангелов, И. Шанов, Е. Форд, Е. Иванов, И. Янков, К. Буткару, Г. Бодуров, С. Иванова 
7 години:  М.Петров, Я. Димитров, Н. Иванов, А. Николова, С. Атанасова, Ч. Златев  
9 години: М. Вълчев 10 години: Б. Господинова, Н. Бончев 
11 години: Д. Костова, В. Георгиева, Н. Димитрова, Т. Янев, М. Желязков, И. Стойков, Д. Равева, Й. Тенева, Н. Аврамов, Г. Христов 
12 години: Х. Костов, М. Иванова, Д. Христов, А. Тодрова  13 години: А. Григоров, Д. Иванов, И. Ташев 
14 години: Т. Байчева, Д. Димитрова 15 години: Д. Иванова  16 години:  К. Гроздев, Т. Кръчмаров 
17 години: Т. Колев, С. Стоева, Б. Желязков, Н. Ганева, Р. Радева, Д. Стоянов, Н. Дойчева, И. Атанасов, В. Златева
18 години: Р. Стефанов, П. Ангелова, Д. Димитров, М. Илиев
Родените през 1923, 1933, 1943, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993