046 66 33 54

Лятно работно време:

от 07:00 до 13:00

гр. Ямбол 8600
бул. „Н.Петрини“ 26046 661 530
ДКЦ „Дианамед“

понеделник – петък  от  20:00 – 08:00
в почивни и празнични дни – 24 часов прием

гр. Ямбол 8600
ул. „П.Хитов“ 30при животозастрашаващи състояния и събития – тел:  112

Д-р Стаменов АИППИМП

прегледи, ехография, манипулации, медицински свидетелства

google maps

ул."Н.Петрини"26
8600 гр. Ямбол
тел. 046 66 33 54
от понеделник до петък
0т 08:00 до 12:30
от 14:00 до 16:00