„АИППИМП д-р Венелин Стаменов“ ЕООД е създадена на 28.01.2003 г.  от д-р Стаменов и д-р Антонова.

Амбулаторията е акредитирана за практическо обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност „Обща медицина“.

Дейност на амбулаторията:

– прегледи на възрастни пациенти и деца

– манипулации

– издаване на медицински свидетелства

Цени

Д-р Стаменов извършва ехографски прегледи на щитовидна жлеза, млечни жлези, коремни органи, бъбреци, пикочен мехур, простата жлеза. Цени

Екип:
Д-р   Стаменов – специализация: „Обща медицина“ , ехография
Д-р   Антонова – специализация: „Обща медицина“, „Здравен мениджмънт“
Д-р   Христов – специализация: „Обща медицина“
Д-р   Дечев – специализация: „Педиатрия“.  Приема деца  с медицински направления по здравна каса за профилактични прегледи и имунизации по програма „Детско здравеопазване“, както и деца за преглед и лечение, с медицински направления по здравна каса или срещу заплащане.
М.ф. Милкова
Д-р  Слав Славов – специализант по „Обща медицина“
Д-р  Огнян Славов – специализант по „Обща медицина“
Д-р  Свобода Орфани – специализант по „Обща медицина“
Д-р  Юлиян Киров – специализант по „Обща медицина“