Ваксината против тетанус и дифтерия е безплатна. Поставя се на децата които през тази година навършват шест, дванадесет и седемнадесет години и на възрастни, родени през 1928, 1938, 1948, 1958, 1968, 1978, 1988, 1998 г.  Във връзка с докладваните случаи на дифтерия в Европа, РЗИ разреши да се поставят ваксини и на пациенти които пред последните няколко години са пропуснали ваксинация.

======================

Напомняме за годишния профилактичен преглед.

Тъй като има промяна в наредбата, Ви уведомяваме за полагащите се изследвания:

1. Децата на възраст до една година се преглеждат всеки месец:

– Кръвна картина и урина се изследват при навършване на шест месеца и една година.

– Ехография на бъбреци и пикочен мехур при навършване на шест месеца.

– Деца, чийто родители са с очни заболявания, след навършване на 6 месечна възраст се консултират с лекар със специалност “Очни болести”.

2. Децата на възраст от 1 до 2 години, посещават кабинета през 2 месеца.

– При навършване на 3 години се прави изследване на кръвна картина и утайка

– Всяка година се изследват чревни паразити.

3. Децата от 7 до 18 години имат един годишен профилактичен преглед:

– при навършване на 7, 10 и 13 години се изследват кръвна картина и урина

– при навършване на 16 години – кръвна картина, урина, кръвна захар, мазнини.

4. Пациенти над 18 години:

– от 20 до 65 години, веднъж на 5 години – кръвна картина, АСАТ, АЛАТ, Креатинин, Урина, Пикочна киселина

– При навършване на 40, 45, 50, 55 и 60 години се правят изследвания за Хепатит В и С

– Жени от 30 до 50 години, веднъж на 2 години – ехография на млечни жлези

– Жени от 30 до 40 години – две последователни години се прави цитонамазка. Ако резултатът е отрицателен, цитонамазка се прави на 3 години, до навършване на 40 години.

– мъже на възраст над 40 години и жени над 50 години – веднъж на 5 години се изследва холестерол.

– мъже над 50 години – веднъж на две години се изследва простатата жлеза (изследва се кръв)

– жени от 50 до 69 години – веднъж на две години се прави мамография

– пациенти над 65 години – всяка година се изследва кръвна картина, на 5 години се изследва холестерол