Медицинско свидетелство за брак се издава от личен лекар съгласно инструкция номер 1.

НЕ ПРАВЕТЕ изследвания и консултации преди да сте посетили личния си лекар.