Медицинско свидетелство за брак се издава от личен лекар съгласно инструкция номер 1.
НЕ ПРАВЕТЕ изследвания и консултации преди да сте посетили личния си лекар. 
Най-често служителните в общинските служби не са запознати с инструкцията.
Единствено личният Ви лекар може да прецени дали и от какви допълнителни изследвания и консултации се нуждаете.
Най-често допълнителни изследвания като тези за сифилис, за кръвна група и други не се налага да се правят.