Болничен до 14 дни се издава еднолично от личен лекар или специалист.

Ако е необходимо продължение след 14-ия ден или издаване на болничен за повече от 14 дни пациентът се насочва към лекарска консултативна комисия(ЛКК).

Директорът на РЗИ (районна здравна инспекция – бивше ХЕИ) е задължен да осигури за здравно-осигурените пациенти лекарски комисии, работещи по договор с НЗОК.

Личният лекар издава талон номер 6 който пациентът предоставя на комисията. На основание на този талон комисията преглежда пациента и ако прецени издава болничен лист. Пациентът заплаща потребителска такса.

На сайта на РЗИ се публикуват лекарските комисии на територията на област Ямбол.