Домашни посещения се извършват съгласно наредба 3 :

– единствено на лежащо болни, когато състоянието налага, по преценка на лекаря.

– след като лекарят приключи с амбулаторните прегледи.

– при осигурен достъп на лекаря до пациента.

– медицинската документация се издава след прегледа, в работното време на амбулаторията.Близки на пациента подписват амбулаторен лист.

– Лекарите в дежурния кабинет не извършват домашни посещения.

– При спешни случаи се сигнализира на телефон 112.