ДИСЦИПЛИНАТА Е ЕДИНСТВЕНОТО СРЕДСТВО ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ 

Във връзка с епидемията от болестта Коронавирус 19 (COVID 19), започнала  от Китай, МЗ и СЗО препоръчват мерки за защита на пациентите:
1. Мийте често ръцете с вода и сапун. Използвайте мокри кърпички на алкохолна основа. Правете го след:
– кашляне и кихане
– когато се грижите за болен
– преди, по време и след като сте готвили
– преди ядене
– след тоалетна
– когато ръцете Ви са видимо мръсни
– след като сте докосвали животни
2. Когато кихате или кашляте покрийте устата със сгънат лакет или кърпичка. Изхвърлете кърпичката в кошче за боклук. Измийте добре ръцете с вода и сапун или почистете с мокра кърпичка.
3. Стойте най – малко на два метра разстояние от другите хора, предимно от тези, които кашлят, кихат или имат температура. Причината е, че при кихане и кашлица се отделят малки  невидими капчици които съдържат вируса.
4. Не докосвайте очите, носа и устата. Ръцете докосват много повърхности и по тях може да са попаднали вируси. Когато докосвате очите, носа и устата се заразявате.
5. Ако имате температура, кашляте или кихате, сложете маска, изолирайте се от околните и потърсете лекарска помощ. Това е валидно при всички респираторни инфекции.
6. Ако се грижите за болен, сложете маска.
7. Не консумирайте сурови или недоварени животински продукти.
8. Ако имате грипоподобна симптоматика – свържете се с нас на телефон 046 66 33 54 или телефон 112
НЕ ПОСЕЩАВАЙТЕ КАБИНЕТА НА ЛИЧНИЯ ЛЕКАР, ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ ИЛИ СПЕШЕН КАБИНЕТ. НЕ НАПУСКАЙТЕ ДОМА СИ. Ако състоянието ви е спешно – обадете се на 112.