ДИСЦИПЛИНАТА Е ЕДИНСТВЕНОТО СРЕДСТВО ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ 

Във връзка с епидемията от болестта Коронавирус 19 (COVID 19), започнала  от Китай, МЗ и СЗО препоръчват мерки за защита на пациентите:
1. Мийте често ръцете с вода и сапун.
2. Когато кихате или кашляте покрийте устата със сгънат лакет или кърпичка.
3. Стойте най – малко на два метра разстояние от другите хора, защото при кихане и кашлица се отделят малки  невидими капчици които съдържат вируса.
4. Не докосвайте очите, носа и устата преди да сте измили ръцете. Това са вратите на вируса към нас.
5. Ако имате температура, кашляте или кихате, сложете маска, изолирайте се от околните и потърсете лекарска помощ. Това е валидно при всички респираторни инфекции.
6. Ако се грижите за болен, сложете маска.
7. Не консумирайте сурови или недоварени животински продукти.
8. Ако имате грипоподобна симптоматика – свържете се с нас на телефон 046 66 33 54 или телефон 112
НЕ ПОСЕЩАВАЙТЕ КАБИНЕТА НА ЛИЧНИЯ ЛЕКАР, ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ ИЛИ СПЕШЕН КАБИНЕТ. НЕ НАПУСКАЙТЕ ДОМА СИ.
Ако състоянието ви е спешно – обадете се на 112.